เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากที่นี่มีเทือกเขาหินปูนล้อมรอบที่มีความสวยงามคล้ายกับกุ้ยหลินในประเทศจีน รวมถึงมีผืนป่าเขาสุดเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างประโยชน์แก่คนในพื้นที่

เขื่อนเชี่ยวหลาน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสก ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ประเภทเขื่อนหินถมแกมดินเหนียว โดย เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า โดยมีประโยชน์มากมาย ดังนี้ ทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัย ช่วยกักเก็บน้ำของเขื่อนในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ ซึ่งมีความรุนแรงในทุกปี ช่วยลดความรุนแรงของน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่นั้นได้ ช่วยในการผลิตไฟฟ้า พลังน้ำจากเขื่อนเชี่ยวหลาน นำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ รวมถึงน้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้ายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ท้ายน้ำได้อีกด้วย ช่วยในการประมง เขื่อนเชี่ยวหลานให้ผลผลิตทางด้านการประมงช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยเฉลี่ยแล้วผลผลิตปีละ 300 ตัน ถือเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของภาคใต้ ช่วยแก้ไขน้ำเสีย ผลักดันน้ำเค็ม ในฤดูแล้งน้ำที่ถูกปล่อยจากเขื่อนเชี่ยวหลานจะช่วยในการเจือจางน้ำเสียในลำน้ำ และช่วยต้านทานการรุกล้ำของน้ำเค็มได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์น้ำเค็มและน้ำเสีย สิ่งสำคัญคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคใต้ เรียกได้ว่าเป็นเขื่อนแห่งเดียวในภาคใต้ที่มีที่พักเลยทีเดียว เนื่องจากที่นี่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตัวเขื่อนถูกล้อมรอบด้วยป่าเขา ทัศนียภาพสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปพักผ่อน แถมยังเป็นตัวเลือกให้คนที่ไม่ชอบเที่ยวทะเลได้ท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดธรรมชาติแนวป่าเขา และอากาศบริสุทธิ์ เหมือนได้ไปเที่ยวภาคเหนืออีกด้วย

เขื่อนเชี่ยวหลานกุ้ยหลินเมืองไทย ที่เที่ยวไม่กี่แห่งของภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ 

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้หลายคนก็คงนึกถึงทะเลเนื่องจากทะเลภาคใต้มีที่ขึ้นชื่อมากมาย เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย สถานที่ท่องเที่ยวไม่กี่แห่งของภาคใต้ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และภูเขาล้อมรอบตัวเขื่อนทำให้รู้สึกถึงรู้สึกสดชื่นเหมือนได้สูดบรรยากาศบนดอย ซึ่งเขื่อนเชี่ยวหลานสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึงปีละ 150,000 คน เลยทีเดียว คลิก tarps-togo เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก