คนที่มีเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวเขาใหญ่ แน่นอนว่าต้องเคยเห็น พระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวแห่งวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามอันโดดเด่นที่ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้าเพราะ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ประตูสู่ภาคอีสาน เป็นทางไปเขาใหญ่ โดยชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดพระขาว เนื่องจากมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขานั่นเอง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ประตูสู่ภาคอีสาน สัญลักษณ์แห่งอันโดดเด่นที่บ่งบอกว่าเข้าสู่ภาคอีสาน หากระหว่างการเดินทาง มองเห็นพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ก็ถือเป็นการเข้าสู่ดินแดนอีสานอย่างเป็นทางการแล้ว 

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ประตูสู่ภาคอีสาน

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ประตูสู่ภาคอีสาน ความสวยงามของพุทธศาสนาสู่ไฮไลท์ภาคอีสาน

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้า หมู่บ้านกลางดง เป็นทางผ่านไปเขาใหญ่ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ประตูสู่ภาคอีสาน  เป็นความสวยงามของพุทธศาสนาในการสร้างพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ขึ้นมา โดยได้รับการพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 ชื่อว่า “ พระพุทธสกลสีมามงคล ” ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ของภาคอีสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดหน้าตักกว้างถึง 27.25 เมตร และมีความสูงถึง 45 เมตร โดยความสูงที่หมายถึงการที่พระพุทธองค์ทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว ด้วยความอลังการ สูงใหญ่ และความขาวบริสุทธิ์ที่ท่ามกลางความเขียวขจีของหมู่มวลแมกไม้ ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น เป็นสง่า สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทำให้ พระพุทธรูปปางประทานพรแห่ง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ประตูสู่ภาคอีสาน นี้เป็นความสวยงามที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และถือเป็นไฮไลท์ก่อนจะเข้าสู่ภาคอีสาน เป็นทั้งทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเขาใหญ่ที่สามารถแวะถ่ายรูปได้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ที่ใครเป็นสายผจญภัยก็ต้องลองมาขึ้นบันได 1,250 ขั้น เพื่อขึ้นไปสักการะพระพุทธองค์ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรได้อีกด้วย

วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามประตูสู่ภาคอีสาน บันได 1,250 ขั้น ที่สื่อความหมายถึงวันมาฆบูชา

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม วัดอันเป็นไฮไลท์ของทางไปเขาใหญ่ มีพระพุทธรูปปางประทานพรตั้งอยู่โดดเด่นบนภูเขาสูง ซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 112 เมตร โดยหากใครจะขึ้นไปสักการะก็จะต้องขึ้นบันได้ 1,250 ขั้น ที่สื่อถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา ถือเป็นการสื่อความหมายที่สวยงามแบบฉบับพุทธศาสนาเป็นที่สุด คลิก tarps-togo เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก