เชียงราย เมืองรองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ระดับโลก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงรายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งยังเป็นแลนมาร์คเมืองเชียงรายอีกด้วย เพราะหากใครได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวยังเมืองรอง อย่างเชียงราย ก็จะต้องไปสัมผัสกับความสวยงามตระการตาของ วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ระดับโลก ให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิต

วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ระดับโลก

วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ระดับโลก พุทธสถานที่สรรค์สร้างโดยจิตรกรแนวหน้าของเมืองไทย

วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ในหมู่บ้านร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อุทิศตนสรรค์สร้างวัดแห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดย วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ระดับโลก เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ด้วยความตั้งใจและปรารถนาที่จะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์บนโลกมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินบ้านเกิด องอาจารย์เฉลิมชัยเอง โดยก่อนหน้าที่จะทำการก่อสร้างวัดแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรม เพราะไม่ได้รับการดูแล อาจารย์เฉลิมชัยจึงตั้งใจจะบูรณะวัดนี้ให้เกิดความสวยงามด้วยความรู้ที่อาจารย์มี นั่นคือศิลปะสมัยใหม่ โดยอาจารย์ตั้งใจและทุ่มสุดตัวกับผลงานชิ้นนี้ ถึงขึ้นต้องเรียกว่าถวายชีวิตเลยทีเดียว อาจารย์ลงทั้งแรงและเงิน โดยใช้เงินที่เก็บสะสมจากรายได้ในการจำหน่ายงานศิลปะชิ้นก่อนๆ ของอาจารย์เอง ด้วยเวลากว่า 20 ปี จนกระทั่งสร้างเสร็จ วัดแห่งนี้จึงกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมอันวิจิตร โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ต่างจากวัดอื่น ตั้งแต่พระอุโบสถรูปทรงช่อฟ้า ใบระกาที่ใช้สีขาวล้วนในการตกแต่ง กระจกที่ใช้ตกแต่งรอบวัดเป็นประกายระยิบระยับ ภาพเขียนสีทองตามผนังวัด และแต่ละอาคารภายในวัดจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับวัดในความรู้สึกหลากหลาย ได้ดื่มด่ำกับศิลปะและสถาปัตยกรรมในรูปแบบของชาวพุทธ และให้ได้รู้สึกถึงความพิถีพิถัน เอาใจใส่ทั่วทุกมุมมองภายในวัด ทำให้เห็นว่า จิตรกรแนวหน้าของเมืองไทยคนนี้ ถวายตัวเพื่อ  วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ระดับโลก แห่งนี้โดยแท้จริง

วัดร่องขุ่นพุทธศิลป์ระดับโลก สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเชียงราย

นอกจากวัดรุ่งขุ่นจะเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนภายในพื้นที่ด้วย ด้วยความที่วัดแห่งนี้มีการออกแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบมีกลิ่นอายของศาสนาพุทธ มีการบอกเล่าถึงศาสนาพุทธในทุกมุมมองของวัด จนทำให้คนเกิดความเลื่อมใส ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยพุทธในเชียงราย คลิก tarps-togo เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก