วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดสุดวิจิตรงดงามที่มีความสำคัญต่อกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2325 สมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมๆ กับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดหลวงแห่งรัตนโกสินทร์ เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ที่สร้างตามประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในเขตพระราชวังตามขนบธรรมเนียมในสมัยอดีต

วัดพระแก้ว วัดหลวงแห่งรัตนโกสินทร์

วัดพระแก้ววัดหลวงแห่งรัตนโกสินทร์ ความงดงามที่ซ่อนอยู่ทุกอณูของวัด

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นวัดที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต นอกจากจะมีความสำคัญต่อราชวงศ์แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบไทย ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง ณ วัดพระแก้ว วัดหลวงแห่งรัตนโกสินทร์ ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถ ที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ประดับครุฑ หล่อด้วยโลหะปิดทอง ภายในอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าถึงเรื่องราวพุทธประวัติ เทศชาติชาดก กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นต้น พระศรีรัตนเจดีย์ พระเจดีย์ทรงลังกา ที่ใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ปราสาทพระเทพบิดร อาคารจตุรมุขทรงไทย ยอดปราสาททรงปรางค์ พระมณฑป ลายเทพพนมทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ปิดทองประดับกระจก ภายในมีตู้ไม้ประดับมุกประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ พระระเบียงและจิตรกรรม โดยรอบวัดพระแก้ว มีพระระเบียงล้อมรอบปูชนียสถานทั้งหมดของวัดไว้ภายใน ภายในพระระเบียงตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ยักษ์ทวารบาล ตัวละครสำคัญในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ยักษ์คู่ สูง 6 เมตร รวมทั้งสิ้น 6 คู่ ทาสีและประดับกระเบื้องเคลือบ หอระฆัง สถาปัตยกรรมไทยทรงมณฑป หมอชีวกโกมารภัจจ์ รูปหล่อสำริดบิดาการแพทย์แผนโบราณ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นต้น นอกจากสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีความสวยงามแบบไทยอีกมากมายในวัดพระแก้ว ที่ส่งให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่งดงามอลังการที่สุดของไทย

วัดพระแก้ว วัดหลวงแห่งรัตนโกสินทร์ วัดคู่บ้านคู่เมือง ความสวยงามดั่งเทพนิยาย

หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวกรุงเทพฯ จะต้องแวะไป วัดพระแก้ว วัดหลวงแห่งรัตนโกสินทร์ สักครั้งในชีวิต เพราะวัดนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสัญลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เป็นความงดงามแบบไทยที่ไม่สามารถหาคำบรรยายได้ ต้องลองไปสัมผัสกับความทองอร่าม สมชื่อวัดพระแก้ว ที่จะจับทุกสายตาให้มองมายังวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยให้เห็นกับตาเท่านั้น ถึงจะรู้ว่าความสวยงามดั่งเทพนิยาย เทพสร้าง มีอยู่จริง คลิก tarps-togo เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก