น้ำตกห้วยขมิ้น น้ำตกที่ถือว่าสวยที่สุดในกาญจนบุรี และเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นของเมืองไทย เนื่องจากเป็นน้ำตกที่มีทั้งหมดเจ็ดชั้น เรียงรายไล่ระดับลงมา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากต้นน้ำของเทือกเขากะลา และหมู่มวลน้ำเหล่านั้นก็จะไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ทั้งหมด

น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์

น้ำตกห้วยขมิ้นอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติของป่าดิบ

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร ด้วยความที่เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากต้นน้ำของเทือกเขากะลา ทางด้านทิศตะวันออก ของอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นป่าดิบเขาแล้ง ทำให้ น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ทั่วบริเวณน้ำตกแห่งนี้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ป่า นอกจากความร่มรื่นแล้วความสวยงามก็ไม่น้อยหน้า น้ำตกห้วยขมิ้นมีทั้งหมดเจ็ดชั้นและไหลเรียงกันออกมาเป็นภาพสุดสวยงาม โดยแต่ละชั้นมีชื่อเรียกดังนี้ ชั้นที่หนึ่งดงว่าน เป็นชั้นที่อยู่ติดกับตัวน้ำตก และมีบริเวณสำหรับกางเต็นท์ ชั้นที่สองม่านขมิ้น ชั้นที่สามวังหน้าผา ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มีน้ำตกไหลลงมาที่หน้าผาเกิดเป็นความสวยงามของธรรมชาติ ชั้นที่สี่ฉัตรแก้ว ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดของน้ำตกห้วยขมิ้นเนื่องจากมีการลดหลั่นของหินและมีน้ำตกไหลเรียงตัวกันอย่างสวยงาม รวมทั้งสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วย  ชั้นที่ห้าไหลจนลง ชั้นที่หกดงผีเสื้อ และชั้นเจ็ดได้แก่ร่มเกล้า โดยแต่ละชั้นก็จะมีความสูงและธรรมชาติความสวยงามที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์  ด้วยความที่น้ำตกห้วยขมิ้นอยู่ในอุทยาน ทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก เนื่องจากทางเข้าเป็นถนนดินลูกรัง ดังนั้นหากใครจะไปน้ำตกห้วยขมิ้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการลงแพขนานยนต์สอง ต่อจากนั้นก็ต้องขับรถไปอีก 7 กิโลเมตร น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายน

น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ไฮไลท์เขื่อนศรีนครินทร์

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ น้อยคนนักที่จะไม่มาเยือนน้ำตกห้วยขมิ้น เนื่องจากเป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในกาญจนบุรี หากใครมีโอกาสก็จะต้องไปสัมผัสให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิต น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ คลิก tarps-togo เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก